БИОПОЛЀ

БИОПОЛЀ, мн. -та, ср. Физиол. Пространство, в което действат биоенергийните излъчвания на живия организъм. В момента на официалното сключване на брак в биополетата на младоженците избухва взрив от сексуалноагресивна енергия. СТ, 1999, бр. 42, 27. 2050 г. Започва диагностика и лечение на биополето на човека .. Ще е възможно самото биополе да се атакува и така да се лекува вътрешното заболяване. 168 часа, 1998, бр. 50, V.

Списък на думите по буква