БИОРЕЗОНА̀НС

БИОРЕЗОНА̀НС м. Мед. Вид терапевтично въздействие върху човешкото тяло, при което се използва електрическо или друго поле за създаване на резонанс, премахващ някои вредни вибрации. Д-р Лаутер държи да предупреди хората да не се доверяват на биорезонанса, при който с помощта на електроди могат да се преобразят или премахнат вибрации, мнимо предизвикващи заболявания в тялото. ВЖ, 1999, бр. 13, 9.

Списък на думите по буква