БИОРЍТЪМ

БИОРЍТЪМ, -ът, -а, мн. -тми, м. Обикн. мн. Спец. Циклични колебания в интензивността и характера на биологичните процеси в живия организъм, осигуряващи възможност за неговото приспособяване към цикличните изменения в околната среда. Вероятно сте чували за биоритмите и за вътрешния часовник. В рамките на денонощието в човешкия организъм настъпват различни промени. ВЖ, 1999, бр. 38, 8.

Списък на думите по буква