БИОСИНТЀЗА

БИОСИНТЀЗА ж. Биол. Образуване на органичните вещества в организма.

Списък на думите по буква