БИОТЕРА̀ПИЯ

БИОТЕРА̀ПИЯ ж. Мед. Терапевтичен метод, при който се използват живи микроорганизми (ферменти и под.) или средата, в която живеят тези микроорганизми.

Списък на думите по буква