БИОТЕРМЍЧЕН

БИОТЕРМЍЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Спец. При който се използват топлина и термофилни микроорганизми. Начини на обезвредяване на отпадъците .. 2. Биотермичен начин. Основава се на термофилното разлагане на отпадъците. Т. Горанов и др., ПА, 352-353.

Списък на думите по буква