БИОТЕХНОЛО̀Г

БИОТЕХНОЛО̀Г, мн. -зи, м. Специалист по биотехнологии. Усилията на биотехнолозите на този етап са насочени към разработване на приложната област. УД, 1983, бр. 48, 8.

Списък на думите по буква