БИОТЕХНОЛО̀ГИЯ

БИОТЕХНОЛО̀ГИЯ ж. Съвкупност от технологични методи за използване на живи организми и биологични процеси за производството на материали и продукти с приложение в медицината и промишлеността. Има шанс чрез авангардни биотехнологии скоро да бъде създадена една ваксина, която да предпазва едновременно от 12 болести. ДТ, 1999, бр. 290, 12. Ще може да започне производството на един ценен български продукт на авангардната биотехнология. ЖТ, 1998, бр. 22, 26. Всички кости ще могат да се сменят с изкуствени в резултат от развитието на биотехнологиите. 168 часа, 1999, бр. 50, V.

Списък на думите по буква