БИОТЍП

БИОТЍП м. Биол. Съвкупност от индивиди със сходни наследствени заложби.

Списък на думите по буква