БИОТЍЧЕСКИ

БИОТЍЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Биол. Който се отнася до взаимоотношенията между растения, животни и микроорганизми; биотичен. Всеки организъм расте и се развива в зависимост от наследствените

си качества и от условията на непосредствено заобикалящата го среда. Средата предствалява сложен комплекс от условия: физически — храна, вода.. и др., както и биотически — взаимоотношенията между растения, животни и микроорганизми. Обиол. Х кл. 47.

Списък на думите по буква