БИОТО̀КОВЕ

БИОТО̀КОВЕ мн., ед. (рядко)биото̀к м. Физиол. Електричество, което възниква в тъканите на живите организми при обмяна на веществата и при различни дейности на тъканите. По Василев висяха най -различни уреди, които отчитаха .. биотоковете. Г. Величков, Съвр., 1980, кн. 1, 51.

Списък на думите по буква