БИОТОПЛЍВО

БИОТОПЛЍВО, мн. няма, ср. Спец. Органични вещества, които при разлагането си под влияние на микроорганизмите отделят топлина и се използуват за затопляне на парници, оранжерии и др.; биологично топливо.

Списък на думите по буква