БИОХЍМИЯ

БИОХЍМИЯ ж. 1. Наука за химическия състав на организмите, за химическите процеси, които се извършват в тях, както и за връзката на тези процеси с жизнената им дейност. // Тази наука като учебен предмет.

2. Учебник по този предмет.

Списък на думите по буква