БИОЦЕНО̀ЗА

БИОЦЕНО̀ЗА ж. Спец. Съвкупност от животински и растителни организми в определен участък земна или водна площ с еднородни условия за съществуване. Единството от биоценоза и биотоп се нарича екосистема. Биол. IХ кл, 53. Стридна биоценоза. Горска биоценоза.

— От гр. βίος 'живот' + κοιήος 'съвместен, общ'.

Списък на думите по буква