БИОЦЕНОЛО̀ГИЯ

БИОЦЕНОЛО̀ГИЯ ж. Биол. Дял от екологията, който изучава биоценозата.

Списък на думите по буква