БИПЛА̀Н

БИПЛА̀Н м. Авиац. Самолет с два чифта крила, разположени едни над други. По-нататък щял да си купи и собствен аероплан от най-последната система. И изреждаше подробно разните видове моноплани и биплани, французки, английски, германски. М. Кремен, Б, 67.

— Фр. biplan.

Списък на думите по буква