БИПОЛЯ̀РЕН

БИПОЛЯ̀РЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил.Спец. Двуполюсен. Биполярни клетки. Биполярна система. Биполярни координати.

Списък на думите по буква