БЍРАДЖИЯ

БЍРАДЖИЯ, -ията, мн. -ии, м. Простонар. 1.Съдържател на бираджийница. След обяда, като се заприказвахме за нашенци, кои са в Русчук, леля Гена подкани да ме заведе бае Марин на бираджийницата на края. Бираджия бил от нашите места, познавал сички нашенци. Т. Влайков, Съч. II, 47.

2. Човек, който пие много бира.

Списък на думите по буква