БИРА̀РИЙКА

БИРА̀РИЙКА ж. Умал. от бирария. Към малките бирарийки край града шестваше пъстроцветна върволица. П. Вежинов, ДВ, 106.

Списък на думите по буква