БИРА̀РИЯ

БИРА̀РИЯ ж. Заведение, в което се продава и пие бира. Стоях ден, стоях два, пет, десет — ще се пукна! Няма ни ресторант, ни бирария, ни кафене. Чудомир, Избр. пр, 61 -62. Мръкнеше ли, в запустялата бирария край града писваше гайда. Г. Караславов, Избр.съч. I, 109.

— От ит. birreria през гр. μπιραρία.

Списък на думите по буква