БЍРИЦА

БЍРИЦА ж. Разг. Умал. от бира; биричка. — Я ни заведи ти, момче, да си сръбнем по една бирица, както дал Господ. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 42.

Списък на думите по буква