БИРО̀ВИН

БИРО̀ВИН м. Диал. Селски глашатай. Това прошение ти [на съдията] пращаме ние, селяните, от нашето село, Сврачево, заедно с кмета, с попа,.. и с Тонко бировина. М. Георгиев, Избр.разк,. 183.

— От унг. biró.

Списък на думите по буква