БИРХА̀ЛЕ

БИРХА̀ЛЕ, мн. -та, ср. Заведение, в което се поднасят бира и други спиртни напитки и ястия. Наскоро бяха открили бирхале към клуба на културните дейци. Ст. Поптонев, НСС, 149.

— Нем. Bierhalle.

Списък на думите по буква