БИСЕКСУА̀ЛЕН

БИСЕКСУА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. 1. За човек — който има признаци и на мъжки, и на женски пол; двуполов, хермафродитен. Бисексуален индивид.

2. Който проявява полово влечение към индивиди от двата пола. Мъжът ми е бисексуален. Разкрих ужасната истина, когато без да искам, подслушах един негов телефонен разговор. НЖ, 1999, бр. 23, 2. Ставаме бисексуални през новия век. Хората напълно ще се разкрепостят в сексуалното си поведение през ХХI в. 24 часа, 1998, бр. 283, 32.

Списък на думите по буква