БЍСЕР

БЍСЕР м. 1. Млечнобяло, светложълто и по-рядко червено зърно, което се образува в черупката на някои миди, използувано за украса; маргарит, перла. Когато между черупката и мантията [на мидата] попадне чуждо тяло /../, мантията започва да отделя варовито вещество .. и постепенно се образува бисерът. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 34. Най -хубави бисери се образуват в

морската и речната бисерна мида. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 34. По гърдите ѝ падаха нанизи от бисери. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 166. Кат бисер между мъниста / тя била между момите. П. Р. Славейков, Ч, 1873, бр. 10, 936. ● Обр. Та мойте песни сѐ ще се четат. / Във тях душата ми изля се цяла / с най -скъпите си бисери, цветя. Ив. Вазов, Съч. ХХVIII, 168 -169.

2. Само ед. Събир. Много такива зърна пришити наедно върху дреха за украса или нанизани на връв като гердан. Тогаз в нашето отечество са били въздигнати великолепни храмове с богато украсени олтари, на които са служели народни просвещени владици: облечени с одежди, покрити със злато и бисер. Китка V, 1887, кн. 15, 12. — Вара, мале, варай, мила мале, / либе ми е золум учинило: / от шия ми бисер покинало, / от ръце ми гримни потрошило. К. Христов, СК, 8.

3. Прен. Нещо, което е изключително ценно или красиво, съвършено. Не една от неговите песни е бисер. П. П. Славейков, Събр. Съч. V, 62. — Хубави стихотворения пишеше Ема .. Според мен някои бяха направо бисери. А. Мандаджиев, ЧЛНП, 59. Божинов пое страданията му [на народа] и ги превърна в бисери. Шест хиляди карикатури и мъдри остроумия свързват живота му с живота на България. Ал. Гетман и др., СБ, 58. / / Ирон. Нещо, което е съвсем глупаво, безмислено. Студентски бисери. Депутатски бисер.

4. Прен. Като прил. неизм. Нар.-поет. Бисерен (във 2 знач.). То [облачето] гледа:стелят се безкрайни равнини; / околовръст пустиня го обгръща. / То гледа — и в тъга за родни планини / на бисер-сълзи цяло се превръща. К. Христов, КР, 36. Босилко Радойкин, най-личен загорец, / допратил е китени свати: / Петкани невян и огърлица бисер, — / а майци ѝ похти с позлата. П. П. Славейков, Събр. съч. I, 49.

Зъби като бисер. Нар.-поет. Много бели, блестящи зъби.

Списък на думите по буква