БИСМУ̀Т

БИСМУ̀Т, мн. няма м. Хим. Химически елемент Bi — сребристосив с розова отсянка крехък метал, който има приложение в техниката, в медицината и пр.

— От нем. Wismut през фр. bismuth. Друга (остар.) форма: висму̀т.

Списък на думите по буква