БЍСТРЯ

БЍСТРЯ, -иш, мин. св. бѝстрих, несв., прех. 1. Правя нещо размътено да стане или да изглежда бистро; избистрям. Между камъните струят светливи потоци и бистрят гладката повърхност на вира. П. Тодоров, И I, 9.

2. Прен. Остар. Правя нещо да стане ясно, разбрано; разяснявам, изяснявам. Бистряше им [на децата] наумите (идеите), глядаше да запомнят думи, имена и пословици. Й. Груев, КН (превод), 4, 5. бистря се страд. Вино и лош вкус .. трудно се бистри и пак лесно се размътва. Г, 1906, бр. 19 -20, 296.

БЍСТРЯ СЕ несв., непрех. 1. Ставам бистър. В реката вече се оглеждаха звездите. "Бистрят се вече водите" — помисли си Чимпоешу и почувствува как сърцето му отново трепка. ОФ, 1950, бр. 1850, 4.

2. Изпъквам с бистротата си, с прозрачността си; бистрея се. Ние бъркахме в дълбоката калена паница, където се бистреше топлата водица и само по някое бобено зърно плаваше ту към единия, ту към другия край. Кр. Григоров, ОНУ, 116.

3. Прен. Остар. Ставам ясен, изяснявам се. Всякой трябува да настоява и с дума и с работа, каквото да ся размножат и потикнат напред училищата, дето толкова си добри и полезни нечта ся учат, и умът ся бистри. Й. Груев, Лет., 1873, 224.

Бистря политика. Разг. Ирон. Разговарям любителски, обсъждам некомпетентно политически въпроси. На нас ни дай да седим в кръчмата и да бистрим политиката. Й. Йовков, ЧКГ, 257.

Списък на думите по буква