БИСУЛФА̀Т

БИСУЛФА̀Т м. Хим. Кисела сол на сярната киселина, в която единият водороден атом е заместен с метал.

— От лат.

Списък на думите по буква