БИТА̀ЧЕН

БИТА̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Който се отнася до битак; биташки. Битачна търговия. Битачни дрехи.

Списък на думите по буква