БЍТНИЧЕСКИ

БЍТНИЧЕСКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от битник. Битническа литература. Битническо сборище.

Списък на думите по буква