БИТОНА̀ЛНОСТ

БИТОНА̀ЛНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Муз. Едновременно прозвучаване на две тоналности.

Списък на думите по буква