БИТОПЍС

БИТОПЍС, -та̀, мн. няма, ж. Книж. Изобразяване, описание на народния бит в художествената литература, в изобразителното изкуство и пр. Стремежът за опознаване на народния, предимно селски бит, доведе до необикновено съживяване на нашата битопис, заглъхнала в предвоенния период.. Тази битопис държи приемствена връзка с битописта на Мърквичка — Вешин. А. Белмустаков, Изк., 1950, кн. 3, 179.

Списък на думите по буква