БИТОПИСА̀НИЕ

БИТОПИСА̀НИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Описание, изложение на исторически, на минали събития; история. История е реч гръцка и значи: от очевидец разказано събитие; по български може ся каза тая наука: битописание. Й. Груев, КВИ (превод), I. У главните училища учениците изобщо учат три-четире години: закон Божий (св. битописание и катихизис), блъгарска граматика, числителница. Лет., 1872, 82.

Списък на думите по буква