БЍТПАЗАРСКИ

БЍТПАЗАРСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до битпазар. Площадът пред околийското управление беше пълен с хора. Пълна беше и високата пътека отляво, по перилата на която се пъстрееха мнозина като битпазарски дрехи, прострени за продан. Ст. Чилингиров, ХНН, 98. По облеклото му,.., би го взел човек за софийски евреин от типа на битпазарските търгувачи. Ив. Вазов, Съч. IХ, 123. Битпазарски дюкян.

2. Прен. Който не е цѐнен, който е без особена стойност; долнокачествен. Спи тежък сън душа / (след оргия безпътна), / задавена от битпазарските парфюми / на уличната прелест. П. К. Яворов, Съч. I, 74. Другите като: "Камо грядеши" от Сенкевича, "Макбет" от Шекспира,.. и пр. са превождани от руски или френски битпазарски преводи и не издържат най-непридирчива критика. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 188.

Списък на думите по буква