БИТУ̀ВАНЕ

БИТУ̀ВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от битувам.

Списък на думите по буква