БИТУ̀МЕН

БИТУ̀МЕН, -мна, -мно, мн. -мни. Спец. Прил. от битум. Битумни вещества. Битумно лепило. Битумни настилки.

Списък на думите по буква