БИТУ̀МИ

БИТУ̀МИ мн., ед. (рядко) биту̀м м. Спец. Общо наименование на твърди, полутечни, течни и газообразни природни продукти (като нефт, асфалт и др.) или изкуствено получени продукти (като катран, каменовъглена смола и др.).

— От лат. bitumen ’асфалт’.

Списък на думите по буква