БИТУМИЗА̀ЦИЯ

БИТУМИЗА̀ЦИЯ ж. 1. Геол. Изкуствено запълване на пукнатини в скали за изолиране на подпочвени води.

2. Хим. Разлагане на органическо вещество с увеличаване на въглеродното и кислородното съдържание и образуване на парафин и нефтени съединения.

Списък на думите по буква