БИТУМИНО̀ЗЕН

БИТУМИНО̀ЗЕН, -зна, -зно, мн. -зни, прил. Спец. Който съдържа природни битуми.

Списък на думите по буква