БИТУМИНО̀ЗНОСТ

БИТУМИНО̀ЗНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на битуминозен.

Списък на думите по буква