БИФОКА̀ЛЕН

БИФОКА̀ЛЕН, -лна, -лно, мн. -лни, прил. Опт. Който има два фокуса. Бифокални лещи. // Който има лещи, стъкла с два фокуса. Очилата ми са бифокални — стъклата са и за далекогледство, и за късогледство.

— От лат. bifocalis.

Списък на думите по буква