БИХЕВИОРЍСТ

БИХЕВИОРЍСТ м. Псих. Привърженик на бихевиоризма.

— Друга форма: бихейвиорѝст.

Списък на думите по буква