БИХЕЙВИОРЍСТКИ

БИХЕЙВИОРЍСТКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Псих. Който се отнася до бихевиорист и до бих?виоризъм. Марксистката социология и бих?виористката психология. Според тях човекът представлява просто схема от жици, реагиращи на различни дразнители. Лик, 1991, бр. 4, 3.

— Друга форма: бихейвиорѝстки.

Списък на думите по буква