БИХРОМА̀ТЕН

БИХРОМА̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Хим. Прил. от бихромат. Бихроматни соли.

Списък на думите по буква