БИХРОМА̀ТИ

БИХРОМА̀ТИ обикн. мн., ед. (рядко) бихрома̀т м. Хим. Соли на бихромената киселина, които обикновено имат характерен оранжевочервен цвят. Алкални бихромати. Калиев бихромат.

Списък на думите по буква