БИХРО̀МЕН

БИХРО̀МЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Обикн. в съчет.: Бихромена киселина. Хим. Киселината H2Cr2O7, която не съществува в свободен вид, а само във водни разтвори и образува редица устойчиви соли.

Списък на думите по буква