БИЦИКЛЀТ

БИЦИКЛЀТ м. Остар. Книж. Велосипед с две колела; колело.

— От фр. bicyclette.

Списък на думите по буква