БИЧУ̀ВАМ

БИЧУ̀ВАМ, -аш, несв., прех. 1. Книж. Остро, жлъчно коря, осъждам, критикувам; порицавам. Тая смела статия подигна .. голям шум. Тя беше изнесла множество отрицателни факти из живота на нашата интелигенция и безмилостно бичуваше нейните пороци. М. Кремен, РЯ, 500. Понякога добродушната насмешка на хумориста отстъпя на гнева и възмущението на сатирика, който смело и силно бичува раболепието. Б. Ангелов, ЛС, 237. Почтено чувство е да негодуваш, / да бъдеш съдия над всички строг / и с реч от яд пламтяща да бичуваш / недъзи, слабости, разврат, порок. Ив. Вазов, Съч. III, 202.

2. Старин. Удрям с бич; бия. Светкавици почнаха да бичуват земята. Елин Пелин, Съч. IV, 75. // Прен. Поет. Блъскам, удрям силно, остро. Горко ви, пустинни тракийски полета! /../ Сега ви бичуват безжалостни вихри / и есенен дъжд ви печален облива. Ем. Попдимитров, Събр. съч. V, 48. Далеч сама девойка се завтече / срещу веявицата на дъжда /../ Нощ я стига / дъждът бичува нейното лице. Бл. Димитрова, Л, 104. бичувам се страд. и възвр. Бичуват се слабите страни на бригадирците по отношение на здравеопазването и работата на лекарите. Г. Караславов, ПМ, 85. Щом наближихме селото, видяхме стълпени хора, сред тях пустинник, който се бичуваше с волска жила. Ем. Станев, А, 79.

Списък на думите по буква