БИЧУ̀ВАНЕ

БИЧУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от бичувам и от бичувам се. През тези дни радиоуредбата е станала истинска трибуна .. за бичуване недъзите в работата на отделни звена, на отделни хора. ВН, 1958, бр. 2282, 2. И те [жените] показваха своите колена, ожулени от коленопреклонения, разголваха своите съсухрени гърди, по които личеха белези от бичувания, плезеха езиците си, избледнели и изсъхнали от пост и тримирения. Ст. Загорчинов, ЛСС, 84.

Списък на думите по буква