БИЯ̀ЧЕН

БИЯ̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Техн. В който или с който се бие, разбърква нещо. Биячен казан. Биячни перки.

Списък на думите по буква